Cada ano, máis de cen docentes de diferentes países, contribúen coas súas obras de arte en varias exposicións simultáneas, cada unha sobre un tema distinto.

  • Facebook
  • twitter
  • Hatena